CensurfriDNS

DNS-censur af spil-sider

by Tykling @ september 30, 2011 22:32

Tirsdag den 20. september godkendte EU-kommissionen det danske lovforslag L202 uden ændringer, og det medfører en ny kategori af censurerede sider på de danske internetudbyderes DNS-servere. L202 blev enstemmigt vedtaget af folketinget i 2009 med 110 stemmer for og 0 imod.

Kort fortalt er L202 primært en liberalisering af spilmarkedet i Danmark, det vil sige at andre end Danske Spil nu får lov at udbyde lovlige spil til danskerne. DNS-censur-delen er en meget lille del af loven. For helt at forstå hvorfor liberalisering af spilmarkedet skal medføre mere DNS-censur så skal man nok være politiker. Jeg vil dog alligevel med dette indlæg prøve at forklare sagen som jeg ser den.

Tipsmidlerne er den store (1.6 mia. DKK sidste år) pose penge som Danske Spil har i overskud efter drift og præmieudbetalinger. Pengene bliver fordelt til forskellige ministerier efter en fordelingsnøgle der bliver fastsat i Finansloven. Den enkelte minister fordeler herefter pengene til de velgørende formål som ministeren føler er værdige. Man har længe været bange for at internettet medfører nye aktører på det lukrative spilmarked som ikke betaler afgift til Danmark, og at det vil komme til at påvirke størrelsen af tipsmidlerne. Det problem forsøger man nu at løse med den moderne politiske schweizer kniv kendt som DNS-censur. Fremover skal internetudbyderne altså blokere de spiludbydere som ikke betaler afgift i Danmark.

Lovforslag L202 indfører således censur for profit, censur med det ene formål at sikre stabil indtjening til Tipsmidlerne. Det er et rigtigt godt eksempel på hvad der menes med "glidebane effekten" når der tales om DNS-censur. Det er et alvorligt indgreb fra regeringens side, og denne sag bekræfter, at der skal mindre og mindre problemer til før censur bliver taget i brug. Hvad bliver det næste? Der har været fremsat forslag (fra SF) om at blokere terror-relaterede hjemmesider. Ligeledes har der været fremsat forslag (fra DF) om at forbyde paraboler, som dog ikke direkte er internetcensur. Der er sket et tydeligt skred i politikernes holdning til censur som et acceptabelt værktøj til at opnå politiske resultater.

Jeg har sagt det før, men skal gerne gentage det her: Uanset hvad spørgsmålet er, så er svaret ikke censur!

Forresten: Fortalere for DNS-censur har altid argumenteret for at børneporno-blokeringen ikke er censur, fordi det er en frivillig ordning som internetudbyderne selv vælger at tage del i. Der ligger altså ikke nogen lovgivning bag som kan være i konflikt med grundlovens §77, og derfor er blokeringen ikke ulovlig. Det argument klinger lidt hult nu hvor spilleloven indeholder DNS-censur. Er der en jurist som kan forklare mig hvorfor spilleloven ikke er i strid med grundloven?

Kategorier: censorship gambling websites